บริการหลังการขาย

ลูกค้าสามารถส่งเครื่องมาได้ที่ 

ตู้ ปณ. 42 ปณศ. คลองจั่น แขวงคลองจั่น

เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

โทร 02-187-3042

โทร 02-187-3043

โทร 02-187-3033

โทรสาร 02-187-3080

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *